TOLSJÖHULT GÅRD

SPÄNNANDE HISTORIA OM GÅRDEN

                       

Det är inte bara naturen som är hisnande på Tolsjöhult. Här finns också en mycket spännande historia.

Gustav Vasas son Karl IIV Johans frillodotter Constantia Vasa Eriksdotter - även kallad "Drottningen av Tiveden" förlänades Tolsjöhult av sin far.


Så här går det att läsa om Constantia Vasa Eriksdotter på Wikipedia:

Constantia Vasa (Eriksdotter)  föddes i Stockholm, och liksom vid hennes systers födelse upprättades hennes horoskop av fadern vid hennes födelse. Hon överlämnades tillsammans med sin äldre syster Virginia Eriksdotter av sin far till sin faster prinsessan Cecilia efter modern Agdas giftermål 1561, då föräldrarnas förbindelse avslutades. Ingen av systrarna var tre år gamla, och det var därmed egentligen ett lagbrott att frånta modern vårdnaden. Cecilia lämnade landet efter sitt giftermål 1564, och de hamnade då i sin andra faster Elisabet Vasas vård. Från 1565 var det blivande styvmodern och drottningen Karin Månsdotter som övade tillsyn. Constantia besökte sin far Erik då denne satt fången på Västerås slott hösten 1573. Detta besök noterade Erik i den "dagbok" han förde. Hon kan ha varit den siste anförvanten som såg honom i livet.

Både kung Magnus Erikssons landslag från 1350 och kung Kristoffers landslag från 1442 reglerar hur frillobarn ska uppfostras. Modern skulle ta hand om barnet tills det var tre år och fadern tills det var sju. Båda föräldrarna hade vårdnaden tills barnet var sju år, då det ansågs vuxet. Till skillnad från barn födda i "hor" fick frillobarn ärva fadern. Frillobarnens särställning bland oäktingarna försvann inte ur lagtexten förrän 1734.

Den 13 januari 1594 gifte Constantia sig med hertig Karls kammarjunkare, engelske adelsmannen Henrik Frankelin. Samma år fick Constantia nio gårdar i Väne härad (senare Älvsborgs län), av sin kusin kung Sigismund. Den 24 mars 1595 tillföll henne Bocksjö i Undenäs socken, Vadsbo härad (senare Skaraborgs län), med tillhörande 13 kringliggande gårdar (Där Tolsjöhult var en)  av farbrodern hertig Karl, den senare kung Karl IX. Bocksjö (Bocksjöholm) gjordes till sätesgård. Constantia lär liksom sin far ha lidit av mental skörhet.

Efter maken Henriks död 1610 förlade Constantia sitt änkesäte till Odensfors, Vreta Klosters socken, Östergötland, vilket Henrik tidigare fått av kung Karl IX. Vid 88 års ålder avled så Constantia i Odensfors den 24 januari 1649. Hon begravdes bredvid sin make Henrik 6 augusti 1650 i Undenäs gamla kyrka i Skaraborgs län. Hon var den näst sista överlevande av gamle kung Gustav Vasas barnbarn - den 14 år yngre och likaledes illegitimt födde kusinen Karl Karlsson Gyllenhielm avled 1650.

Constantia intresserade sig för växtodling och tros ha planterat flera medicinalväxter som nu förekommer i Hovets naturreservat. Hon tros också ha planterat de första bokarna där.[1]

I Undenäs kyrktorn förvaras en duvblå månstenspärla från Constantias halsband i en liten vit ask på rosa bomull.