Till Tolsjöhult är Ni varmt välkomna att jaga allt från rådjur, räv, hare, bäver, skogsfågel till gäss och änder, beroende på årstid och tycke. Jaktmarken om ca 250 ha är kuperad, omväxlande med skog och öppna marker och överallt i närheten av sjöar och vattendrag.

 

Jakten bedrivs utifrån Era önskemål och allt sker på det sätt som Ni tycker är trevligast. Vill Ni t ex jaga med hund går det att ordna. Vanligtvis sköter Ni Er själva, även om vi alltid finns behjälpliga på gården

 

De olika jakterna vi har går förstås utmärkt att kombinera allt efter Ert tycke och smak. Vi arrangerar även gärna lerduveskytte som komplement.

I priset ingår boende på Tolsjöhult - mitt på jaktmarken - i våra olika hus med självhushåll (se Boende) samt tillgång till gårdens slaktbod.

 

RÅDJURSJAKT

Jaktform

Jakt på rådjur är en trevlig jaktform som kan ta sig många uttryck. Bockjakten bedrivs oftast som smygjakt (pyrschjakt) där det ställs höga krav på skyttet.

Rådjursjakt med drivande hund

Rådjursjakten går till som så att vi samlas och går igenom jaktområdet på kartan, passkyttarna placeras ut varefter hunden släpps. Hunden skallar och driver rådjuren mot skyttarna.

Purschjakt

Rådjuren är mest  aktiva på morgon och kväll, men rör på sig i princip hela dagen över markerna. Jägarna tar gömsle vid rådjurens favoritställen antingen bakom buskar eller i diken.  Lockpipor kan attrahera rådjuren ännu mer.

Jaktmarkerna

Tolsjöhults jaktmarker är på drygt 250 ha varav 220 ha utgör skog.  Markerna är fint arronderade i ett skifte och är rika på rådjur, både ute på åkermarken och i skogen. Skogen består till stor del av ungskog av tall och gran, med mycket inslag av löv. Ca 20 ha består av odlad åkermark, främst vall (klöver).

Jaktperiod

16 aug - 31 jan

Pris

Bockjakt pyrsch: 4500 kr/jägare för 4 dagar. Minst jaktsällskap om 3 personer.

(max 2 råbockar per jakt, därefter bäver, hare, grävling, räv eller fågel.)

Rådjur: 2900 kr/jägare för 3 dagar. Minst jaktsällskap om 3 personer.

(max 3 rådjur per jakt, därefter bäver, hare, grävling, räv eller fågel.)

 

 

BÄVERJAKT

Jaktform

Jakt på bäver är en spännande jaktform där det ofta ställs höga krav på skyttet. Bäverjakt sker vid skymning och i gryningen. Jakten bedrivs oftast som vakjakt men även smygjakt fungerar. Ni jagar antingen från land, eller med kanot eller roddbåt.

Jaktmarkerna

Bäverjakten sker vid sjöarna Unden, lilla Bjursjön (Bjur = bäver!), lilla Valsjön, lilla Karsjön och Tolsjön samt de bäckar som förbinder sjöarna. Marken har god tillgång till bäver.

Jaktperiod

1 okt - 10 maj

Pris

2900 kr/jägare för 3 dagar. Minst jaktsällskap om 3 personer.

(max 2 bäver per jakt, därefter grävling, räv eller fågel.)

 

Kontakta Erik Junzell för mer information.

erik@jikell.se

mobil tel 0709-383702

 

ALLMÄN INFORMATION

Jägarbevis, vapenlicens och svenskt jaktkort medtas och uppvisas innan jakten.

Inskjutning av kulgevär kan ev. ske vid skyttebana.

Var vänlig och respektera säkerheten, alkoholhaltiga drycker serverar vi gärna efter avslutad jakt.

Jägare som frångår våra säkerhetsregler, visar bristande omdöme eller på annat sätt bryter mot jaktlagen avvises från jakten. Pengar återbetalas ej.

Önskar Ni ta med egen hund, meddela i samband med bokning.

Om Ni saknar tillgång till eftersökshund så håller vi med hund under jakten. Eftersök debiteras med 400 kr.

 

Tolsjöhult © 2008